Maandag – vrijdag: 07:00 – 18:00 uur, Zaterdag: 08.00 – 12.00 uur

Tel.: +32 (0) 3 283 63 33, E-mail: info@bkdexpress.be

Van Kleine auto’s t/m bestelwagens wij hebben het allemaal!

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

BKD-EXPRESS BV ALGEMENE VOORWAARDEN .pdf

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene huurvoorwaarden worden onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: 

 • Huurovereenkomst: de door aanbod en aanvaarding schriftelijk tot stand gekomen huurovereenkomst betreffende de huur van roerende goederen tussen huurder en verhuurder; 
 • Huurvoertuig: respectievelijk de personenauto, bestelwagen of vrachtwagen, inclusief de onderdelen en accessoires, die het voorwerp uitmaken van de huurovereenkomst; 
 • Huurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; 
 • Huurder-onderneming: de natuurlijke – of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit voor doeleinden binnen diens ondernemingsactiviteit;  
 • Huurder-consument: de natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit voor doeleinden buiten diens ondernemingsactiviteit; 
 • Verhuurder: de rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit, zijnde BV BKD-EXPRESS, kbo 0508.843.885; 
 • Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het huurvoertuig; 
 • Schade: alle materiële, economische en zaakschade die de verhuurder lijdt als gevolg van de beschadiging, vernietiging of vermissing van het huurvoertuig; 
 • Voertuigvervuiling: elke vorm van ongewenste en schadelijke afzetting, substantie, materie of verontreiniging die zowel het interieur als het exterieur van het huurvoertuig aantast; 
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch via de officiële BKD-EXPRESS e-mail (info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be); 
 • Afhaalpunt: de door de verhuurder specifiek aangewezen locatie (BKD-EXPRESS kantoor of parking) waar de huurder het huurvoertuig aan het begin van de bedongen huurperiode ophaalt en aan het einde van de huurperiode terugbrengt.  
ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED
 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door BV BKD-EXPRESS afgesloten huurovereenkomsten met zowel huurders-ondernemingen als huurders-consumenten.  
 • Huurders worden verzocht om de volledige inhoud van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden grondig te lezen en eventuele vragen in wederzijds overleg op te helderen alvorens ondertekening en aanvang van de huurperiode.   
 • De huurovereenkomsten worden door de huurders aangevraagd via het online reservatiesysteem op de officiële website van BV BKD-EXPRESS (www.bkdexpress.be) of per e-mail (info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be) en komen naderhand schriftelijk tot stand.  
 • Alle huurders worden via de website van BV BKD-EXPRESS inhoudelijk in kennis gesteld van huidige algemene huurvoorwaarden (https://bkdexpress.be/algemene-voorwaarden/). 
 • De expliciete aanvaarding van huidige algemene huurvoorwaarden wordt elektronisch verleend door het aanklikken van de acceptatiebutton op de officiële website van BKD Express, voorafgaand aan ontvangst van de sleutels of het ophalen van het huurvoertuig.  
 • Via de toegankelijke en accurate terbeschikkingstelling van de algemene huurvoorwaarden op de website, door het aanklikken van de acceptatiebutton, door gebruik te maken van de BKD-EXPRESS diensten en door de  ondertekening van de huurovereenkomst, aanvaarden alle huurders uitdrukkelijk en ontegensprekelijk de toepasselijk- en afdwingbaarheid van huidige algemene huurvoorwaarden.  
ARTIKEL 3 ONLINE RESERVATIES
 • Alle reservaties worden uitsluitend schriftelijk aangevraagd via de officiële website van BKD-EXPRESS (www.bkdexpress.be) of per e-mail (info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be). 
 • Na betaling ontvangt de betrokken huurder een boekingsbevestiging per e-mail. Voor een vlotte communicatie is het belangrijk dat de contactgegevens correct en up-to-date zijn. 
 • De betrokken huurder kan het huurvoertuig na reservatie, betaling en boekingsbevestiging ophalen op het aangeduide BKD-EXPRESS afhaalpunt of in een toegewezen BKD-EXPRESS kantoor.  
 • Reservaties kunnen tot 48 uur voor aanvang van de bedongen huurperiode schriftelijk kosteloos worden gewijzigd (per e-mail via info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be). Bij wijzigingen na 48 uur voor aanvang van de bedongen huurperiode behoudt de verhuurder het recht om alle contractuele kosten in rekening te brengen.  
 • Reservaties kunnen tot 48 uur voor aanvang van de bedongen huurperiode schriftelijk kosteloos worden geannuleerd (per e-mail via info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be). Bij annuleringen na 48 uur voor aanvang van de bedongen huurperiode behoudt de verhuurder het recht om alle contractuele kosten in rekening te brengen.  
 • Een onbetaalde reservering wordt automatisch geannuleerd 48 uur voor vertrek. 
ARTIKEL 4 HUURPRIJZEN
 • Alle huurprijzen en berekeningswijzen van aanvullende kosten worden in euro vermeld in de vorm van tarieflijsten op de officiële BKD-EXPRESS website (www.bkdexpress.be) en kunnen eveneens worden opgevraagd in een BKD-EXPRESS kantoor.  
 • De huurprijzen worden duidelijk weergegeven, zowel inclusief als exclusief BTW, en zijn te allen tijde exclusief de aanvullende kosten, zoals onder meer (doch niet beperkt tot) brandstofkosten, extra kilometerkosten, extra bestuurderskosten, milieubijdragen, verzekeringskosten, aanvullende diensten, uitrustings- of leveringskosten.  
 • De huurprijzen worden vastgesteld in functie van het type huurvoertuig en de duurtijd van de huurperiode. In de tarieflijsten worden zowel de dag- als uurtarieven voor het gebruik van elk type huurvoertuig weergegeven.  
 • De tarieflijsten vermelden eveneens de aanvullende kosten, waaronder de kilometerkosten boven het vastgestelde aantal vrije kilometers, voor elk type huurvoertuig. De kosten per extra gereden kilometer kunnen variëren afhankelijk van het voertuigtype. De actuele kilometerprijs is te allen tijde beschikbaar op de officiële BKD-EXPRESS website (www.bkdexpress.be) en kan eveneens worden opgevraagd in een BKD-EXPRESS kantoor.  
 • Huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn uitgerust met een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen.  
 • Voor het huurmodel ‘huur per uur’ geldt steeds een minimale huurperiode van twee uren. Tevens kunnen in dit huurmodel speciale tarieven en voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden vooraf duidelijk gecommuniceerd aan de huurders en zijn steeds terug te vinden op de officiële website van BKD-EXPRESS en/of in de relevante documentatie. De totale huurprijs voor ‘huur per uur’ bestaat uit het uurtarief en de kosten voor de gereden kilometers. Het uurtarief dekt hierbij het gebruik van het huurvoertuig gedurende de bedongen huurperiode en de kilometerkosten worden berekend op basis van de achteraf vastgestelde en daadwerkelijk afgelegde afstand. De gereden kilometers worden in dit huurmodel ingehouden van de waarborg.  
 • De huurprijzen zoals vermeld in de huurovereenkomst, hebben steeds voorrang op eerdere offertes, tarieflijsten of prijsafspraken.  
ARTIKEL 5 WAARBORG
 • Bij het ophalen van het huurvoertuig is een waarborg vereist. De omvang van de waarborg wordt bepaald op basis van het type huurvoertuig en de duur van de huurperiode. 
 • De waarborg wordt terugbetaald na afloop van de huurperiode, onder voorbehoud van openstaande bedragen, achterstallige betalingen, verzuim inzake huurdersverplichtingen conform artikel 7 van de algemene huurvoorwaarden en/of vastgestelde schade conform artikel 11 van de algemene huurvoorwaarden.   
 • BV BKD-EXPRESS accepteert betaling van de waarborg met Visa, Bancontact en Master Card. Er dient rekening te worden gehouden dat contante betalingen niet worden geaccepteerd. 
ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
 • Bij overdracht is de verhuurder verplicht gebruik te verstrekken van een huurvoertuig dat in een correcte staat en goed werkende conditie verkeert. Het huurvoertuig moet voldoen aan de wettelijke en operationele normen voor veiligheid en prestaties. De huurder wordt verzocht om direct melding te maken aan de verhuurder van eventuele onvolkomenheden of technische problemen. 
 • De verhuurder draagt het huurvoertuig over aan de huurder met een volle brandstoftank.  
 • Voor huurperiodes tot 30 dagen of 4.000 km vult de verhuurder de AdBlue-tank van dieselvoertuigen aan. Bij huurperiodes langer dan voornoemde limiet is de huurder zelf verantwoordelijk voor het bijvullen van de AdBlue-tank. De verhuurder zal de huurder informeren over de bijvulprocedure en eventuele bijbehorende kosten. 
 • Bij de overdracht van het huurvoertuig aan de huurder wordt een grondige fotovastlegging van de voertuigstatus uitgevoerd. Dit omvat zowel het exterieur als het interieur van het huurvoertuig. Eventuele bestaande schade, slijtage of gebreken worden nauwkeurig vastgelegd en gedocumenteerd om eventuele geschillen of onduidelijkheden na afloop van de huurperiode te voorkomen. Beide partijen ontvangen een kopie van deze fotovastlegging ter bevestiging van de huidige voertuigstatus.  
 • Alvorens het huurvoertuig aan de huurder wordt overhandigd, dient de huurder een checklist van de verhuurder te ondertekenen. Deze checklist is bedoeld om te verifiëren dat het huurvoertuig in optimale staat is voor vertrek en dat alle benodigde documenten aanwezig zijn.  
 • Na grondige inspectie bevestigt de huurder, middels ondertekening, dat alle vereiste documenten zich in het huurvoertuig bevinden. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de noodzakelijke documentatie en vergunningen die wettelijk vereist zijn voor hun geplande activiteiten. 
 • De verhuurder verplicht zich tot het nauwkeurig registreren van de kilometerstand van het voertuig vóór en na de huurperiode. Deze registratie heeft tot doel de afgelegde kilometers tijdens de huurperiode te registreren, bepalend voor de berekening van de totale huurprijs. De huurder wordt geadviseerd om de kilometerstand bij het ophalen en terugbrengen van het voertuig te controleren en eventuele discrepanties onmiddellijk te melden aan de verhuurder. 
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
 • De verhuurder verplicht zich tot het nauwkeurig registreren van de kilometerstand van het huurvoertuig vóór en na de huurperiode. Deze registratie heeft tot doel de afgelegde kilometers tijdens de huurperiode te bepalen, noodzakelijk voor de berekening van de totale huurprijs. De huurder wordt geadviseerd om de kilometerstand bij het ophalen en terugbrengen van het huurvoertuig te controleren en eventuele discrepanties onmiddellijk te melden aan de verhuurder. 
 • De huurder stemt ermee in het huurvoertuig te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, alsmede met de instructies en beperkingen die door de verhuurder worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het huurvoertuig op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken, rekening houdend met de verkeers- en wegomstandigheden, de verplichting om de verkeersregels en snelheidslimieten te respecteren, rijden onder invloed te vermijden en alle andere verkeer gerelateerde voorschriften na te leven. 
 • De huurder zal alvorens vertrek foto’s van de huidige staat van het huurvoertuig ontvangen. Deze fotovastlegging omvat zowel het exterieur als het interieur van het huurvoertuig en heeft tot doel eventuele bestaande schade, slijtage of gebreken nauwkeurig te documenteren. Indien de huurder niet akkoord is met de authenticiteit van de verstrekte foto’s, dient de huurder voor vertrek  aanvullende foto’s ter verificatie van diens standpunt te versturen naar het officiële e-mailadres van BKD-EXPRESS (info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be). Deze aanvullende foto’s dienen te worden ingezonden alvorens de huurder overgaat tot vrijgave van het huurvoertuig. 
 • De huurder is verplicht om foto’s te maken van de staat van het huurvoertuig na huurperiode, voordat het huurvoertuig terug wordt overhandigd aan de verhuurder (minstens 6 foto’s). De huurder moet de foto’s sturen naar het officiële BKD- EXPRESS e-mailadres (info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be).   
 • Als de huurder geen foto’s maakt na afloop van de huurperiode, accepteert de huurder ontegensprekelijk en onherroepelijk de foto’s die door de BKD-EXPRESS medewerkers worden gemaakt bij het in ontvangst nemen van het huurvoertuig als de officiële staat van het huurvoertuig op het moment van overdracht. Indien de huurder weigert enige foto van het huurvoertuig te (laten) nemen, zal de huurovereenkomst onherroepelijk blijven doorlopen en wordt de waarborg onverwijld vrijgegeven aan de verhuurder.  
 • De huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en dient deze in dezelfde staat terug te brengen als bij aanvang van de huurperiode. Dit omvat zowel externe als interne verontreiniging. Eventuele verontreiniging, zoals vuil, modder, of andere materialen, zowel in het interieur als het exterieur van het voertuig, kan leiden tot extra schoonmaakkosten die in rekening worden gebracht aan de huurder.  
 • Alle verkeersboetes en administratieve sancties die tijdens de huurperiode worden opgelegd, maken integraal deel uit van de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder verbindt zich ertoe om dergelijke boetes tijdig te voldoen en eventuele bijkomende kosten die hieruit voortvloeien te dragen. De huurder is tevens verantwoordelijk voor alle kosten voortkomend uit misbruik van het huurvoertuig, zoals overschrijding van maximumsnelheid en overbeladen. Hierbij dient de huurder alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen te betalen die hieruit voortvloeien. De huurder is verplicht om BKD-EXPRESS (Belasting- en Douanedienst) per e-mail een kopie van hun betaling aan de betrokken instantie onmiddellijk terug te sturen bij ontvangst van het verzoek tot betaling. Als de huurder nalaat te betalen, zal BKD-EXPRESS het verschuldigde saldo bij de tweede herinnering en/of bij ontstentenis van een betalingsbewijs voldoen. Hierbij wordt per afzonderlijke factuur het bedrag van de boete en een extra administratieve kost van €25 bovenop de eerder vermelde administratieve kost aangerekend. 
 • De huurder is verantwoordelijk voor de parkeerkosten en parkeervergunningen tijdens de huurperiode. Deze kosten vallen niet onder de huurprijs en worden direct door de huurder betaald. 
 • Eventuele kosten voor het gebruik van tolwegen tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het betalen van tolheffingen en eventuele administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. 
 • Indien de huurder van plan is om goederen te vervoeren, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en wetten. De huurder moet ervoor zorgen dat de lading op een veilige en wettelijke manier wordt vervoerd en geen gevaar vormt voor de bestuurder, andere weggebruikers of het huurvoertuig zelf. 
 • Het is strikt verboden om huisdieren te vervoeren zonder gebruik te maken van een geschikte reismand. Indien de huurder van plan is om dieren te vervoeren in het huurvoertuig, moet dit gebeuren in overeenstemming met de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften. Huisdieren dienen te allen tijde veilig en comfortabel te worden vervoerd, en de juiste voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om ervoor te zorgen dat het huurvoertuig niet wordt beschadigd. 
 • Indien de huurder kinderen vervoert in het huurvoertuig, is deze verplicht om de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderzitjes en veiligheidsgordels na te leven. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor te zorgen dat kinderen op de juiste en wettelijk vereiste manier worden vastgezet. 
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen van de huurder of passagiers in het huurvoertuig. De huurder wordt geadviseerd om geen waardevolle spullen onbeheerd in het huurvoertuig achter te laten en zorg te dragen voor zijn persoonlijke bezittingen tijdens de huurperiode. 
 • Geen enkele publiciteit mag op het huurvoertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder. 
 • De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders mogen geen gevaarlijke goederen vervoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder en de vereiste vergunningen. 
 • Het huurvoertuig mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden ingezet en mag niet worden onderverhuurd, uitgeleend of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden. 
 • Het is niet toegestaan om het huurvoertuig te gebruiken voor betaald personen- of goederenvervoer. 
 • De huurder erkent eveneens op de hoogte te zijn van het absoluut rookverbod in de huurvoertuigen. Bij schending van het rookverbod wordt een toeslag van €175 in rekening gebracht, exclusief eventuele interventiekosten van de deurwaarder en/of extra reinigingskosten. Elk type overtreding, belasting, boete of retributie kan door de verhuurder op de creditcard van de huurder (indien beschikbaar) worden belast of aan hen worden gefactureerd. 
 • Indien het voornemen bestaat om met het huurvoertuig België te verlaten, dient de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen ten minste 24 uur voorafgaand aan vertrek. 
 • Het geselecteerde huurvoertuig kan beperkingen hebben met betrekking tot toegang tot bepaalde landen. Deze toegangsbeperkingen zijn onderverdeeld in drie zones: 
 • Zone 1: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland.  
 • Zone 2: Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Reizen naar Zone 2 kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor verzekering en waarborg dan de gangbare tarieven. Deze kosten zullen individueel worden berekend, rekening houdend met specifieke persoonlijke omstandigheden en vereisten. 
 • Zone 3: Alle landen die niet onder Zone 1 of Zone 2 vallen. Reizen naar landen in Zone 3 is niet toegestaan voor enig huurvoertuig. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor buitenlands rijden, vervallen alle aansprakelijkheidsbeperkingen. Enkel de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering volgens de geldende internationale verzekeringskaart blijft van kracht. 
 • Voor huurvoertuigen die buiten België reizen naar Zone 1 of Zone 2, wordt aan de bestuurder een originele documentatiepakket verstrekt. 
 • Repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Bij gebruik in het buitenland wordt aangeraden een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het huurvoertuig.Specifieke bestuurdersvereisten: 
  • De huurder is verplicht om alle bestuurders van het huurvoertuig te registreren. 
  • Bij het ophalen van het huurvoertuig moet elke bestuurder aanwezig zijn ter voorlegging van diens Belgische identiteitskaart en Europees rijbewijs van categorie B. Een kopij van dit identificatiebewijs wordt bewaard in het dossier. E-documenten en kopieën worden niet geaccepteerd, alleen originele documenten zijn toegestaan. 
  • Bestuurders dienen te beschikken over een geldig Europees rijbewijs van categorie B. De minimumleeftijd voor de bestuurder is 23 jaar en deze moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De verhuurder heeft het recht om de authenticiteit van het rijbewijs te controleren.  
  • De huurder is standaard de enige hoofdbestuurder van het huurvoertuig. Andere personen die het huurvoertuig zullen besturen, dienen gebruik te maken van de ‘extra bestuurder’-service en moeten geregistreerd zijn. De meest recente prijzen hiervoor zijn te vinden op de BKD-EXPRESS website. 
  • De extra bestuurder draagt dezelfde verantwoordelijkheid als de huurder en is mee hoofdelijk aansprakelijk voor contractbreuk, schade en verkeersovertredingen. 
  • Huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn uitgerust met een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen. Het is gezamenlijk de verantwoordelijkheid van de huurder en de bestuurder om ervoor te zorgen dat de OBU correct functioneert en ingeschakeld is. 
  ARTIKEL 8 TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE GOED
  • De huurder wordt geacht het huurvoertuig ook met een volle tank terug te brengen bij het einde van de huurperiode. Indien het huurvoertuig niet wordt geretourneerd met een volle tank, behoudt de verhuurder het recht om brandstofkosten in rekening te brengen, alsook de bijhorende administratiekosten. Deze bedragen worden afgehouden van de waarborg. 
  • De huurder kan het huurvoertuig terugbrengen naar het BKD-EXPRESS kantoor tijdens kantooruren of naar een van de afhaalpunten. Het huurvoertuig kan worden ingeleverd bij verschillende afhaalpunten. Dit is een extra service, die wordt betaald volgens de tarieven die worden vermeld op de officiële website van BKD-EXPRESS (www.bkdexpress.be). 
  • In geval van inlevering van het huurvoertuig bij een afhaalpunt dient de huurder bij het verlaten van het huurvoertuig (conform artikel 7.4 en 7.5 van de algemene huurvoorwaarden) foto’s te maken van de staat van het huurvoertuig en de sleutels van het huurvoertuig in de daarvoor bestemde, speciale BKD-kluis te deponeren.  
  • Indien de huurder niet in staat is om het huurvoertuig tijdig terug te brengen binnen de overeengekomen huurperiode, kan de verhuurder een passende boete opleggen. Voornoemde boete wordt berekend op basis van 20% van de dagelijkse huurprijs, per uur vertraging. Bij vertraging van meer dan 5 uur wordt een aanvullende boete van maximaal 1,5 keer de dagelijkse huurprijs in rekening gebracht. Bovendien is de huurder aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit de vertraging. 
  • Indien de huurder het huurvoertuig niet op tijd retourneert en de huurperiode verlengt, gelden de voorwaarden van de oorspronkelijke huurovereenkomst voor de verlengde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de verhuurder. Extra kosten en tarieven kunnen van toepassing zijn op de verlengde huurperiode. 
  • In geval van overmacht waardoor reden van vertraging niet toerekenbaar is aan de huurder, dient de huurder dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verhuurder en daarbij de reden van de overmacht ondubbelzinnig aan te tonen. In dergelijke situatie kan de verhuurder de verlenging van de huurperiode zonder boete of kosten toestaan, afhankelijk van de beoordeling van de verstrekte informatie. 
  • Indien het terugbrengen van het huurvoertuig om welke reden ook onmogelijk blijkt en voortdurende huur noodzakelijk is, wordt de huurprijs niet automatisch verhoogd. De eventuele verhoging van de huurprijs wordt niet toegepast als de huurder kan bewijzen dat de overschrijding van de huurperiode het directe gevolg is van overmacht. 
  • Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit tijdig en schriftelijk aan te vragen bij de verhuurder, vóór het verstrijken van de oorspronkelijke huurperiode. De verhuurder behoudt zich het recht voor om verlengingen al dan niet goed te keuren op basis van beschikbaarheid en andere operationele overwegingen. 
  ARTIKEL 9 BETALING
  • Alle facturen van de verhuurder dienen voor het verstrijken van de aangegeven vervaldatum in euro te worden betaald via overschrijving naar BV BKD-EXPRESS met rekeningnummer BE24 7310 2936 8238 of via de link voor online betaling. 
  • Uitgezonderd inzake huurders-consumenten, wordt ingeval van betaalverzuim en betaalachterstanden de verschuldigde hoofdsom automatisch vermeerderd met een forfaitair schadebedrag gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro. 
  • Met betrekking tot huurders-consumenten, wordt in geval van betaalverzuim en betaalachterstanden de verschuldigde hoofdsom automatisch vermeerderd met de volgende schadebedragen: 

   voor hoofdsommen onder de 150,00 euro een schadebedrag van
   20,00 euro. 

   -voor hoofdsommen tussen 150,01 euro en 500,00 euro een schadebedrag van 30,00 euro + 10 % op de schijf boven de 150,00 euro.  

   -voor hoofdsommen boven de 500,01 euro een schadebedrag van 65,00 euro + 5 % op de schijf boven de 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.  

   • Laattijdig betaalde facturen worden automatisch verhoogd met een verwijlintrest van 10% tot en met de dag van algehele betaling. 
   • In geval van niet-betaling op de vervaldag of indien de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten om aan een of meerdere contractuele verplichtingen te voldoen, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huidige overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 
   ARTIKEL 10 BEEINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST
   • De huurovereenkomst kan onder verschillende omstandigheden worden beëindigd:

    -van rechtswege na voltooiing van de overeengekomen huurperiode zoals vermeld in deze overeenkomst.

    door wederzijds akkoord tussen de huurder en de verhuurder, waarbij beide partijen schriftelijk instemmen met de beëindiging.in geval van schending van een of meerdere huurvoorwaarden door een van de betrokken partijen, behoudt de niet-schendende partij het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van eventuele wettelijke vereisten. 

     

    • De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van gewichtige redenen. Deze gewichtige redenen omvatten onder andere:-aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de huurder;

     -gerechtvaardigde twijfel bij de verhuurder dat de huurder de huurprijs niet zal voldoen;


     -onbetaalde incasso’s of ongedekte bankcheques;

     -handhavingsmaatregelen gericht tegen de huurder;
     onvoldoende onderhoud van het huurvoertuig;

      

     -ongeoorloofd en onrechtmatig gebruik van het huurvoertuig;

     schending van regels voor het gebruik van huurvoertuigen in het wegvervoer;

     -de onaanvaardbaarheid van de voortzetting van de huurovereenkomst, zoals bij een hoog schadepercentage;

     ongepast en agressief gedrag;

     opzettelijke beschadiging van een huurvoertuig;

     -opzettelijk schade die aan het huurvoertuig is toegebracht verzwijgen of deze tracht te verbergen;

     opzettelijk schade toebrengen aan de verhuurder;

     betaalachterstanden gedurende meer dan 5 werkdagen;

     -een huurvoertuig gebruiken voor of bij het opzettelijk plegen van strafbare feiten;

     -het vermoeden dat de huurder en/of bestuurder onder invloed is/zijn van alcohol of drugs. 

    • Indien meerdere huurovereenkomsten bestaan tussen de verhuurder en de huurder, waarbij de verhuurder het recht heeft om een huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, kan de verhuurder eveneens de andere lopende huurovereenkomsten onmiddellijk ontbinden.  

    • Indien de verhuurder een huurovereenkomst beëindigt of ontbindt, is de huurder verplicht om het huurvoertuig, inclusief de voertuigdocumenten, alle accessoires en autosleutels, onverwijld in te leveren bij de verhuurder. 

    • De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die de huurder of een bestuurder ondervindt als gevolg van de ontbinding, opzegging of beëindiging van de huurovereenkomst. Eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend voor rekening van de huurder.  

     ARTIKEL 11 SCHADE
     • De huurder verplicht zich het huurvoertuig in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, met uitzondering van normale slijtage. Elke vorm van schade, van welke aard dan ook, wordt volledig gedragen door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder. 
     • Bij betrokkenheid bij een verkeersongeval is de huurder verplicht om onmiddellijk de lokale autoriteiten, meestal de politie, te informeren en het incident te melden. Het de verantwoordelijkheid van de huurder om de nodige stappen te ondernemen om de veiligheid van alle betrokken partijen te waarborgen en om wettelijke verplichtingen na te komen. 
     • De huurder heeft de plicht om de verhuurder onmiddellijk en uiterlijk binnen 12 uur schriftelijk (per e-mail via info@bkdexpress.be of huren@bkdexpress.be) op de hoogte te stellen van elk ongeval. Alle ingebrekestellingen, toewijzingen en andere documenten met betrekking tot het ongeval dienen onmiddellijk aan de verhuurder te worden verstrekt. Per ongeval zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder steeds een administratieve kost van minimaal 50 euro per ongeval worden aangerekend.  
     • Bij het verzuim van de meldingsplichten en andere hogergenoemde plichten verliest de huurder alle rechten aangaande de bestaande verzekeringspolis. Alle gevolgen en kosten die hieruit voortvloeien, vallen in dit geval volledig ten laste van de huurder. 
     • Op verzoek en na volledige betaling van de herstellingskosten kan de huurder in de rechten van de verhuurder treden tegenover aansprakelijke derden of verzekeraars. Dit proces wordt geregeld via een afzonderlijke overeenkomst. De huurder zal een duidelijk en volledig ingevulde ongevalsaangifte, evenals het proces-verbaalnummer, binnen 24 uur na het ongeval aan de verhuurder verstrekken. 
     • De huurder zal zich onthouden van handelingen die de tegensprekelijke vaststelling van de schade aan het huurvoertuig bemoeilijken of onmogelijk maken. 
     • De huurder zal op straffe van bijkomende schadevergoeding geen handelingen verrichten die de terugvordering van de door de verhuurder geleden schade bemoeilijken of onmogelijk maken ten opzichte van aansprakelijke derden. 
     • De huurder mag op geen enkel moment een minnelijke schikking voorstellen of beloven, ongeacht de omstandigheden. 
     • Bij ieder incident waarbij schade aan het huurvoertuig optreedt, is de huurder verplicht om een schadeformulier in te vullen. Dit formulier dient zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk te worden ingevuld en ondertekend door alle betrokken partijen. Het schadeformulier is van cruciaal belang voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en het behandelen van verzekeringsaangelegenheden. 
     • Indien het huurvoertuig gestolen, verdwenen of beschadigd wordt, is het de verantwoordelijkheid van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders om onmiddellijk aangifte te doen bij de lokale politie. Binnen 12 uur na het voorval dienen zij de verhuurder te voorzien van de relevante gegevens van het opgestelde proces-verbaal.  
     • In geval van enige vorm van schade aan het huurvoertuig of inbreuk op de huurovereenkomst, wordt er een grondig onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke specialist. Dit onderzoek heeft tot doel de omvang van de schade, de oorzaken ervan en de eventuele aansprakelijkheid vast te stellen. De bevindingen van dit onderzoek worden gebruikt als basis voor het bepalen van eventuele herstelkosten, vergoedingen of andere passende maatregelen. 
     • Het is niet toegestaan om delen van het huurvoertuig te verwijderen of te wijzigen. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaren tevens dat zij hebben vastgesteld dat de kilometerteller bij huurvoertuigen die zijn uitgerust met een tachograaf (zowel analoog als digitaal) is verzegeld met een lood. In geval dat tijdens het gebruik of bij het retourneren van het huurvoertuig wordt geconstateerd dat een van de zegels van de tachograaf of kilometerteller is verwijderd of beschadigd, is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de verhuurder, berekend op basis van 600 kilometer per dag.  
     • Het is de huurder niet toegestaan om kopieën van de originele sleutels van het huurvoertuig te maken. 
     • Indien er boorddocumenten verloren zijn gegaan tijdens de huurperiode, zal de huurder een schadevergoeding betalen die in verhouding staat tot de schade die de verhuurder heeft geleden. Deze schadevergoeding is onmiddellijk verschuldigd, met een minimumbedrag van €250. 
     • De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het veilig bewaren en behouden van de originele voertuigdocumenten die zijn verstrekt voor reizen naar zone 1 en 2 landen. In geval van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van deze originele documenten, is de huurder gehouden tot vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het herstellen, vervangen of vernieuwen van deze documenten. 
     • De huurder wordt geadviseerd om uiterste zorg en voorzichtigheid te betrachten bij het bewaren en gebruiken van originele voertuigdocumenten, teneinde onvoorziene complicaties en kosten te vermijden. 
     • Alle (economische) schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging (inclusief abnormale slijtage), vermissing van het huurvoertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het huurvoertuig, het derven van huurinkomsten, of het aan eenpersoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het huurvoertuig jegens derden aansprakelijk is, zal integraal worden verhaald op de huurder. 
     ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
     • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of andere gebeurtenissen veroorzaakt door derden, inclusief ongevallen, diefstal, vandalisme, natuurrampen en andere oncontroleerbare omstandigheden, rusten niet op de verhuurder. Tijdens de huurperiode zijn de huurder en/of de aangewezen bestuurders volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen, kosten, boetes of aansprakelijkheden die voortvloeien uit dergelijke situaties of gebeurtenissen. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies als gevolg van acties of nalatigheid van derden, inclusief overheidsinstanties, andere weggebruikers of passagiers. 
     • Inzake huurders-ondernemingen geldt dat zij de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid dragen om te voldoen aan de geldende wetten, regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van het huurvoertuig. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schendingen, boetes, claims of andere juridische gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van het huurvoertuig door een rechtspersoon. 
     • Het is niet toegestaan om het huurvoertuig over te dragen, te verhuren, uit te lenen of op enige andere manier beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het gebruik van het huurvoertuig door personen anders dan de huurder en/of de aangewezen bestuurders is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. In alle gevallen blijft de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van het huurvoertuig volgens de voorwaarden van de huurovereenkomst, ongeacht of het gebruik door de huurder zelf of door derden is gemaakt. 
     • De huurder verklaart dat hij/zij ermee bekend is en, indien nodig, instemt dat de eigendom van het huurvoertuig bij een derde kan rusten of dat het huurvoertuig verpand kan zijn aan een derde, als zekerheid voor betalingen aan die derde door de verhuurder. 
     • Een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering is automatisch inbegrepen in de verhuurdiensten, overeenkomstig de wet van 12 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een huurvoertuig ten aanzien van derden voor schade toegebracht aan hun goederen, lichamelijk letsel, of overlijden dat het gevolg is van een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van het huurvoertuig. Het bedrag van de dekking is overeenkomstig de geldende regelgeving. 
     • Onder burgerlijke aansprakelijkheid zijn de volgende gevallen van schade niet gedekt: 

      -Schade aan het dak van het huurvoertuig en schade door de lading. 

      -Schade die voortkomt uit een grove fout of grove nalatigheid van de huurder of bestuurder (bijvoorbeeld geïntoxiceerd rijden).
       

      -Schade die opzettelijk werd aangebracht (bijvoorbeeld fraude) door de huurder en/of bestuurder.

      -Schade aan de goederen die worden vervoerd. 

     • Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het huurvoertuig en mag geenszins overschreden worden. 

     • De contractueel opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik van het huurvoertuig in het buitenland een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor de bestuurder en inzittenden. 
     • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit situaties van overmacht. Overmacht omvat diverse omstandigheden die buiten de controle van de verhuurder vallen en de uitvoering van deze voorwaarden ernstig bemoeilijken. Dergelijke omstandigheden omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot: stakingen, bezettingen, rellen, oorlog, brand, natuurrampen, ongevallen, gebreken of tekorten bij leveranciers van de verhuurder, overheidsbeperkingen, niet-verlening van import- of exportlicenties, naleving van wetten, voorschriften of bevelen. 
     • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onnaspeurbare gebreken en mechanische problemen die zich voordoen zonder enige fout of nalatigheid in het reguliere onderhoud van het huurvoertuig.

     • De huurder is niet aansprakelijk in gevallen van bewezen overmacht. Het is echter belangrijk op te merken dat financieel onvermogen en schade veroorzaakt door een niet-identificeerbare derde partij, zoals diefstal of vandalisme, nooit als overmacht kunnen worden beschouwd.

     • Deze bepaling betreffende overmacht en aansprakelijkheid laat onverlet de overige bepalingen van deze algemene huurvoorwaarden en de verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder zoals daarin uiteengezet. 
              ARTIKEL 13 GEGEVENSVERWERKING
              • De huurder en bestuurder stemmen ermee in dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om de uitvoering van deze huurovereenkomst mogelijk te maken. Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende privacy- en persoonsgegevensbeschermingswetgeving. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die verband houden met de huurovereenkomst en worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt. Voor meer informatie over persoonsgegevensverwerking en -bescherming wordt verwezen naar het luik “Privacy beleid” op de BKD EXPRESS website (www.bkdexpress.be). De huurder en bestuurder verklaren hiervan op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.  
              • De verhuurder verklaart dat de persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen in beschermde digitale en fysieke omgevingen die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering. De huurder kan gedurende dertig dagen zijn gegevens raadplegen, maar dit ontslaat de verhuurder niet van de verplichting om de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend. 
              • De huurvoertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een GPS-volgsysteem om het huurvoertuig te beschermen tegen diefstal. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel van de verhuurder. Deze gegevens kunnen alleen worden vrijgegeven met een gerechtelijk bevel van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude. 
              • Indien de klant toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens voor communicatie via e-mail, sms, fax of post, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot het huren van een huurvoertuig en andere activiteiten van BKD-EXPRESS. De gegevens worden veilig opgeslagen en worden onder geen enkele omstandigheid voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan die gerelateerd zijn aan BKD-EXPRESS.

              • Bij het beheer van de klantengegevens wordt te allen tijde de AVG/GDPR wetgeving gerespecteerd.

                

               ARTIKEL 14 GESCHILLEN
               • De huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden werden origineel opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en mogelijke vertalingen, zal de Nederlandse versie altijd voorrang hebben. 
               • Zowel de huurovereenkomst, als de algemene huurvoorwaarden worden beheerst door het toepasselijk Belgisch recht.  
               • In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden, zijn de hoven en rechtbanken te Antwerpen bevoegd.